Privacy Verklaring

201806-HoverAid Privacyverklaring

 

Privacyverklaring – HoverAid Nederland

 

HoverAid Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.  HoverAid Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of donatie, of wanneer bevoegd gezag deze opeist. De werknemers, vrijwilligers en door HoverAid  Nederland ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Gebruik gegevens
HoverAid Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Website
De HoverAid Nederland website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

HoverAid Nederland gebruikt IP-adressen voor 2 doeleinden:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die wordt verkregen van de bezoekers, helpen om de HoverAid website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Op de website en op social media kunt u een reactie schrijven bij artikelen. HoverAid Nederland is benieuwd naar de meningen van bezoekers, maar behoudt zich het recht voor bijdragen die niet aan de algemene voorwaarden voldoen niet te publiceren of te verwijderen.

 

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacyverklaring van HoverAid Nederland, dan kunt u contact opnemen met HoverAid Nederland (office.nl@hoveraid.com of 0180-631104). We helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw gegevens (Recht op inzage, artikel 35 van de Wbp), als u deze wilt wijzigen of verwijderen (artikel 36 van de Wbp).

In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op de website (www.hoveraid.nl) altijd de meest recente informatie.

Naast deze privacyverklaring geldt voor de website van HoverAid Nederland de algemene voorwaarden.

juni 2018


HoverAid Nederland

van der Duijnlaan 17

2761 VR  Zevenhuizen

0180-631104

 

 

Hosting sponsored by Byte